THE 15th IEEE CONFERENCE ONINDUSTRIAL ELECTRONICS AND APPLICATIONS

 

SS16

Special Poster Session (IV)

Organizers: Prof. Chen Weihai, Prof. Zhang Chao

 

1.           1424: Research on the Performance Evaluation of Lithium-ion Battery Cascade Utilization Based on Impedance Spectrum

              Chao Lyu, Gang Wei, Zhaoliang Wen, Hongying Zhang, Qi Wu, Haitao Jing

                1Harbin Institute of Technology 2Shanghai Institute of Satellite Engineering, China           email: Lu_chao@hit.edu.cn

 

2.           1425: Active Fault-tolerant Control for Multi-agent System in Dynamic Tracking

              Qiwang Weng, Shaoping Wang,, Jian Shi

                Beihang University, China

                email: shaopingwang@vip.sina.com

 

3.           1428: A Reduction Method for Thermal Modelling of Lithium-ion Battery based on Proper Orthogonal Decomposition

              Chao Lyu, Yi Sheng, Shuang Zhang, Shihuai Zhu, Yankong Song   Honghai Yu          

                Harbin Institute of Technology, Harbin, China

              Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China

              State Grid Heilongjiang Electric Power T&T Engineering Co. Ltd Harbin, China

                email: Lu_chao@hit.edu.cn

 

4.           1429: An Electrochemical Thermal Coupling Model for High C-rate Conditions in Lithium-ion Batteries

                Chao Lyu1, Yanben Zhao1, Yitong Han1, Qi Guo1, Xinfeng Zhao2

1Harbin Institute of Technology, Harbin, China 2Dongfang Electronics Co., Ltd, Yantai, China

email: Lu_chao@hit.edu.cn

 

5.           1430: Research on Low Temperature Internal AC Heating Device for Lithium-ion Battery             

                Chao Lyu1, Baozhao Ma,1 Shenglai Yan1, Weining Li1, Haitao Jing2

1Harbin Institute of Technology, Harbin, China 2Shanghai Institute of Satellite Engineering, Shanghai, China

                email: Lu_chao@hit.edu.cn

 

6.           1440: Experiment design: Intelligent traffic management system        

                Haosong Yue, Huaiyi Mu, Haochen Liu, Yi Cai

Beihang University

                email: yuehaosong@buaa.edu.cn

 

7.           1451: A Half-bridge Strategy Based Fault-tolerant Control for BLDCM under Open Circuit Fault        

                Shuai Wang1, Xinhua Zhang1, Guansong Xiong1, Jun Wang1, Zijun Zhang1, Xingjian Wang2

1 Servo Engineering Center Beijing Institute of Automatic Control Equipment Beijing, China 2 Beihang University, China

email: zzj_ht0033@126.com