THE 15th IEEE CONFERENCE ONINDUSTRIAL ELECTRONICS AND APPLICATIONS

 

TT16: Robotics (II)

 

1.           1102: A Sign Language Interaction System Based on Pneumatic Soft Hand

              Hongxu Ma,Qiang Wang,Xiang Ma,Mohamed E. M. Salem

              Harbin Institute of Technology, China

                email: wangqiang@hit.edu.cn

 

2.           1421: An Adaptive Backstepping Control Method for Lower-Limb Exoskeleton Robot

              Jianhua Wang, Pinghua Ai, Jianbin Zhang, Weihai Chen, Wenjie Chen

Beihang University

                email: jhwangbuaa@126.com

 

3.           1187: Application of Image-Based Visual Servoing on Autonomous Drones

              Trinadh V S N Venna, Sarosh Patel and Tarek Sobh

              University of Bridgeport, USA

                email: saroshp@bridgeport.edu

 

4.           1267: A Agricultural Spraying and Fertilization Robot based on Visual Navigation          

                Jiandong MAO, Wenqi NIU, Hongyan WANG, Bai ZHANG, Zhen CAO, Zhen GUO, Hu ZhaO, Chunyan ZHOU, Xin GONG

North Minzu University, China

email: mao_jiandong@163.com

 

5.           1567: A Brief Survey: Deep Reinforcement Learning in Mobile Robot Navigation

              Haoge Jiang1, Wei-Yun Yau2, Kong-Wah Wan2, Han Wang1

1 Nanyang Technological University, Singapore 2 Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore

email: haoge001@e.ntu.edu.sg

 

6.           1298: Navigation Path Curve Extraction Method Based on Depth Image for Combine Harvester

              Wenjun Jiang, Pengfei Wang, Qixin Cao

              Shanghai Jiao Tong University Shanghai, China

                email: wjjiang@sjtu.edu.cn